BESÖKSADRESS:

Spårvägspersonalens Semesterhemsförening
Skräddarön 110
442 75 Lycke

POSTADRESS:

Spårvägspersonalens Semesterhemsförening upa
Kivra: 757202-0456

106 31 Stockholm

TELEFON:

073-822 98 75


Vaktmästaren träffas säkrast på följande tider under säsongen

Måndag - fredag  09:00 - 09:30 och 15:00 - 16:00

Telefon 073-822 98 75

STYRELSEN

Ordförande Tina Berntsson tina@skraddaron.se
Vice ordförande Bengt Krohn bengt@skraddaron.se
Kassör Bo Arvidsson bosse@skraddaron.se
Sekreterare Håkan Ljungholm hakan@skraddaron.se
Ordinarie ledamot Ingrid Cooper ingrid@skraddaron.se
Suppleant Göran Johannesson goran@skraddaron.se
Suppleant Tore Edvardsson tore@skraddaron.se