Vill du hjälpa oss att bli bättre med
denna fråge-enkät om Skräddarön.
Denna enkät skickar du in helt anonymt, vi kan inte se
vem du är. Om du trots det vill ange ditt namn, fyll i det
under "Övrigt" längst ner.
1.Vilken vecka hyrde du?
 
2. Hur tyckte du (ni) att informationen fungerade vid inflyttningen?
Förslag på annorlunda information:
 
3. Behövs det längre exp.-tider längre eller andra tider?
 
 
4. Hur fungerade utflyttning, besiktningen, tidsbokningen?
Förslag till förändring:
 
5. Hur tycker du att prisläget är för stugan du hyrde?
 
6. Har du ni förslag synpunkter på förändringar?
   
7. Vad tyckte du om stugan, var stugan städad?
   
8. Tyckte du att det saknades något i stugan? Hur var täcken, kuddar, madrasser?
   
9. Hur tyckte du att uteplatsen var, samt omgivningarna runt stugan?
 
10. Övrigt (önskemål, förslag, synpunkter, annat):