Telefon

Kontaktman: Leif Svantesson

tel. 031 - 330 40 48

Vaktmästeriet (under uthyrningssäsongen)

Öppettider: Mån-Fre 09.00-09.30 & 15.00-16.00

tel. 0303 - 22 50 51

E-post

terrassen77@gmail.com

Vi ser helst att kontakt sker via mail eller telefon

Adress (Brev)

Spårvägspersonalens Semesterhemsförening
Box 424
401 26 Göteborg